ROPS.PSO.3321.US.21.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 2 części:

Część I – 4-dniowe zajęcia w terminie 08-11 sierpnia 2017 roku:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterodniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 08 do 11 sierpnia 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 22 uczestników zajęć.
Usługa obejmuje 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje i 7 przerw kawowych oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy do przeprowadzenia zajęć, we wszystkie cztery dni zajęć.

Część II – 3-dniowe zajęcia w terminie 12-14 czerwca 2017 roku:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 12 do 14 czerwca 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 22 uczestników zajęć.
Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy do przeprowadzenia zajęć, we wszystkie trzy dni.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 08 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.