Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”. Seminarium odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w Katowicach.

Pierwszą część spotkania pt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzą Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski, trenerzy związani zawodowo z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także twórcy fundacji Trzeci.org. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką partnerstw lokalnych, w tym: szanse na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznych, podstawy współpracy finansowej podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym czy przykłady partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Druga część seminarium pod tytułem „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne” prowadzona będzie przez Barbarę Kunysz-Syrytczyk wieloletniego szkoleniowca i doradcę z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, uregulowań prawnych w zakresie klauzul społecznych, jak i korzyści ze stosowania klauzul społecznych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium i nadsyłania zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 19.05.2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.