Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn. Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 935/193/V/2017 z dnia 16 maja 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn. Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku. W ramach przedmiotowego konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

  1. Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie jej prowadzenie – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych;
  2. Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych;
  3. Wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy – realizowane przez powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

 

Pełna informacja dostępna pod adresem: http://puip.rops-katowice.pl