ROPS.PSO.3321.US.27.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwutygodniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 16 do 29 sierpnia 2017 roku.
  2. Usługa obejmuje 13 noclegów oraz wyżywienie, na które składają się: 13 śniadań, 14 obiadów, 13 kolacji, 14 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 50 osób, 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 30 osób oraz 5 salek szkoleniowych/warsztatowych/pokoi 2-osobowych do realizacji terapii, we wszystkie czternaście dni turnusu terapeutycznego, udostępnienie 2 sal zabaw dla dzieci, w tym jednej sali swobodnie mieszczącej co najmniej 22 dzieci jednocześnie oraz jednej sali swobodnie mieszczącej co najmniej 10 dzieci jednocześnie, we wszystkie czternaście dni turnusu przez co najmniej 9 godzin dziennie każda oraz udostępnienie 1 sali do ćwiczeń o powierzchni minimum 50 m2 przystosowanej do zajęć rehabilitacyjnych i gimnastycznych.


Miejsce i termin składania ofert:,

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 29 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.