Rozstrzygnięcie III naboru w konkursie dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2017 roku uchwałą nr 1238/199/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął III nabór w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w III naborze konkursu.

Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie złożonych w III naborze konkursu dotacji  w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”