Rekrutacja na szkolenie pn. Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 31 sierpnia 2017. Pełna treść informacji oraz formularze rekrutacji dostępne na stronie adopcje.woa-katowice.pl