Spotkanie techniczne dla Dotacjobiorców z III naboru

28 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie techniczne dla dwóch grup dotacjobiorców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach III naboru konkursu pn.  „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na projekty służące opracowywaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji.

Podczas spotkania przedstawiciel Zespołu ds. Rewitalizacji omawiał zasady prawidłowego przygotowywania programów rewitalizacji oraz najpowszechniejsze błędy pojawiające się w ww. dokumentach.

Przedstawiciel zespołu projektowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawił m.in. zasady finansowania i kwalifikowalności kosztów, wytyczne związane z rozliczaniem projektów i sprawozdawczością. Ponadto wskazano na najistotniejsze obowiązki dotacjobiorców, w tym związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz informacją i promocją.

Poniżej zamieszczone zostały prezentacje ze spotkań: