Można jeszcze zgłaszać kandydatury do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. doktora Macieja Lisa fundowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe, a nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 31 sierpnia 2017 roku na adres: