ROPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko psychologa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Sosnowcu.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Sosnowcu,
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem:
http://bip-slaskie.pl/dokumenty/132/2017/9/25/1506325982.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86