Spotkanie konsultacyjne dotyczące modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania

W imieniu Organizatorów Rzecznika Praw Obywatelskich i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zapraszamy na spotkanie dla przedstawicieli samorządów lokalnych w województwie śląskim, instytucji pomocowych, pracowników socjalnych oraz organizacji pozarządowych, rad senioralnych i uniwersytetów trzeciego wieku, które odbędzie się 17 października 2017 r. w godz. 14.30-16.30Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 43). W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie model wspierania osób starszych w ich środowisku zamieszkania wypracowany przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do dnia 15 października: anna.bluma@humanitas.edu.pl, (32) 363 12 30.

Poniżej zamieszczony zostało zaproszenie Organizatorów oraz Pani Bożeny Borowiec – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zaproszenie Organizatora 

Zaproszenie dla Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Gmin

Zaproszenie dla Kierowników/Dyrektorów OPS/PCPR