ROPS.PSO.3321.US.60.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 24 do 26 listopada 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 36 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje i 4 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala swobodnie mieszcząca około 40 osób dostępna we wszystkie trzy dni zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 30 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.