I Regionalne seminarium pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy”

W dniu 8 listopada 2017 roku odbyło się w Katowicach I Regionalne seminarium pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniu traumy”, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS.

Celem seminarium było zwiększenie wiedzy uczestników z zakresu wpływu złożonej traumy na rozwój dziecka, a także pogłębienie współpracy interdyscyplinarnej w kontekście pracy z dzieckiem po doświadczeniu traumy. Wydarzenie to stanowiło również okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów. Wzięło w nim udział 95 osób, w tym przedstawiciele ośrodków adopcyjnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Otwarcia seminarium i powitania uczestników dokonały Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Następnie prelekcję nt. wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój i kondycję dziecka wygłosiła Pani Liliana Krzywicka – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. W dalszej części spotkania Pani Mirosława Bochner z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach omówiła zagadnienia związane z budowaniem odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

Po przerwie uczestnicy seminarium wzięli udział w wybranych przez siebie warsztatach tematycznych dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi, korektywnych doświadczeń po traumie, pracy z dziećmi będących ofiarami przemocy seksualnej oraz pracy z dziećmi w kontekście budowania ich odporności psychicznej.
Seminarium zostało zorganizowane w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.