Wizyta w ROPS przedstawiciela Uniwersytetu w Coventry

Steve Parker jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Coventry. Aktualnie prowadzi badania, których celem jest porównanie systemów wsparcia społecznego funkcjonujących w Polsce i w Anglii.

W dniu 10 listopada 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie, w którym oprócz Steva Parkera wzięli udział przedstawiciele ROPS, środowiska naukowego, lokalnych władz samorządowych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się informacjami na temat sposobu zarządzania i funkcjonowania w obu krajach instytucji zapewniających wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom pozbawionym opieki rodziców.  

Uniwersytet Coventry to obecnie jedna z najlepszych brytyjskich uczelni, notująca błyskawiczny rozwój na przestrzeni ostatnich lat. Uniwersytet słynie przede wszystkim z aktywnej współpracy z firmami i instytucjami w Wielkiej Brytanii. Łącznie dostępnych jest ponad 300 kierunków licencjackich i dziesiątki kierunków magisterskich. Standardy nauczania należą do najwyższych w kraju, wielu wykładowców posiada szerokie doświadczenie zawodowe w kierunkach, których nauczają.