Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb.

Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

W szkoleniu wezmą również udział przedstawiciele Policji Garnizonu Śląskiego, których rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Celem spotkania jest wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie pracy z osobami będącymi w kryzysie – związanym z wystąpieniem zaburzeń psychicznych, próby samobójczej, przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Hotelu „Pod Jedlami” w Wiśle przy ulicy Beskidzkiej 17. Spotkanie obejmuje 16 godzin dydaktycznych zajęć.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu nocleg, wyżywienie oraz usługę dydaktyczną. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Nabór prowadzony jest do 21 listopada 2017 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 730 68 93 lub 91.