UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ 500+

Informujemy, iż w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428)  zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od 1 stycznia 2018r realizowane są przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego

 

 

Dojazd z ROPS Katowice do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego