Zapraszamy na konferencję „Rodzina jest najważniejsza…”, połączoną z wręczeniem nagród w konkursach z polityki prorodzinnej i ekonomii społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Rodzina jest najważniejsza…”, połączonej z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” oraz „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 1 grudnia o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia więzi rodzinnych. Podczas spotkania zostanie również przedstawiona informacja na temat realizacji w latach 2017-2020 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem spotkania jest także przedstawienie dobrych przykładów działań na rzecz ekonomii społecznej w naszym województwie. Konferencja skierowana jest m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy
i integracji społecznej, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 27 listopada b.r. wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.old.rops-katowice.pl. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

  • Rekrutacja zakończona (W przypadku indywidualnych rezygnacji istnieje możliwość telefonicznej rejestracji pod nr 692 005 706 )
  • Program konferencji