Nowe zasady oznakowania projektów finansowanych ze środków UE

Poniżej przekazujemy informację na temat zmiany zasad oznakowania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiana polega na dodaniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej z podpisem „Rzeczpospolita Polska” do obowiązkowego zestawiania znaków na materiałach promocyjnych. Powyższa zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

W załączeniu przekazujemy także ogólne zasady oznakowania projektów obowiązujące w POPT w postaci przewodnika oraz krótkiej prezentacji.

Prezentacja nt. zasad oznakowania projektów realizowanych w ramach POPT

Przewodnik POPT na temat zasad informacji i promocji

Wizualizacja stosowania logotypów (.DOCX)

Wizualizacja stosowania logotypów (.PDF)

Logotypy do pobrania dostępne są na stronie: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/