Szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uprzejmie informujemy, że w lutym 2018 roku, zostanie rozpoczęta rekrutacja na kolejne szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce Szkolenia w ramach PO WER Rekrutacje.

Najbliższa rekrutacja prowadzona będzie na następujące tematy:

Tematy szkoleń:

 • I Warsztat pracy asystentów rodzin.
 • II Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • III Interwencja kryzysowa wobec osoby nieletniej.
 • IV Wybrane zagadnienia prawne z obszaru wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
 • V Zagadnienia więzi i przywiązania.
 • VI Profesjonalne kadry zarządzające w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 • VII Depresja i zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie, sposoby postępowania i metody pracy.
 • VIII Budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych.
 • IX FAS – diagnoza i formy pomocy.
 • X Prowadzenie grup wsparcia.
 • XI Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych- rola rodzin wspierających.

Informacje związane z rekrutacją będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami projektu pod numerem telefonu: (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl