ROPS.PSO.3321.US.23.2018 – Wybór osób do realizacji działań w niepublicznych ośrodkach adopcyjnych w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część I – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Sosnowcu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część II – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Bytomiu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część III – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Częstochowie:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część IV – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Katowicach:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.