Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 15.03.2018 r.