ROPS.PSO.3321.US.45.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na siedem następujących części:

Część I – Konsultacje diabetologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji diabetologa dziecięcego dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 15 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część II – Konsultacje kardiologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji kardiologa dziecięcego dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 15 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część III – Konsultacje onkologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji onkologa dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 5 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część IV – Konsultacje neurologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji neurologa dziecięcego dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część V – Konsultacje endokrynologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji endokrynologa dziecięcego dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część VI – Konsultacje genetyka klinicznego dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji genetyka klinicznego dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część VII – Konsultacje osteopatyczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji osteopatycznych dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza i/lub Mysłowic, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.