Vademecum budowania więzi w rodzinie

W dniu 10 marca 2018 roku w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach odbyły się warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych pn. „Vademecum budowania więzi w rodzinie”. Ich celem było doskonalenie kompetencji rodzicielskich uczestników, pogłębienie wiedzy z zakresu zaburzeń więzi oraz doskonalenie umiejętności budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji w rodzinie, a także wsparcie w rozumieniu i akceptacji możliwych deficytów i odmienności dzieci przysposobionych. Uzupełnieniem omawianych zagadnień były projekcie filmów „ReMoved” oraz „Cudowny chłopak”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.