Harmonogram form wsparcia, dotyczący szkoleń realizowanych w terminie od kwietnia do sierpnia 2018 roku w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym szkoleń realizowanych w terminie od kwietnia do sierpnia 2018r. w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.