Zaproszenie do udziału w badaniu “Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2017 roku”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wzorem poprzednich lat przystąpił do realizacji badania pn. „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2017 roku”, którego celem jest analiza rodzaju i zakresu wsparcia oferowanego seniorom w naszym województwie. Badanie jest przeprowadzone przy wsparciu merytorycznym Śląskiej Rady ds. Seniorów. Jest ono skierowane do urzędów gmin i miast województwa śląskiego. Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie old.rops-katowice.pl.

Na potrzeby niniejszej ankiety przyjmuje się, że seniorzy to osoby, które ukończyły 60 r.ż. Poniżej zamieszczono pomocniczy druk kwestionariusza, którego celem jest ułatwienie wypełnienia właściwego kwestionariusza dostępnego pod adresem https://old.rops-katowice.pl/ankiety (należy wybrać ankietę WSG-2018).

Uzupełnić należy kwestionariusz dostępny na ww. stronie internetowej.

Kwestionariusz dostępny na stronie internetowej uprzejmie prosimy wypełnić i przesłać do dnia 19 kwietnia 2018 r.

O ile nie podano inaczej pytania dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 32 730-68-96 oraz 32 730-68-82.

Materiał pomocniczy