ROPS.PSO.3321.US.61.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi turnusu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 05 lipca 2018 roku. Usługa obejmuje 6 noclegów oraz wyżywienie, na które składają się: 6 śniadań, 7 obiadów, 6 kolacji, 7 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 40 osób, 5 sal szkoleniowych/warsztatowych/pokoi 2-osobowych do realizacji terapii, we wszystkie dni turnusu terapeutycznego, udostępnienie 1 sali/pokoju zabaw dla dzieci swobodnie mieszczącej co najmniej 20 dzieci jednocześnie we wszystkie siedem dni turnusu przez co najmniej 9 godzin dziennie oraz udostępnienie 2 sal do ćwiczeń przystosowanych do zajęć rehabilitacyjnych i gimnastycznych. Wykonawca zapewni realizację turnusu terapeutycznego na terenie wybranych powiatów województwa śląskiego, to jest cieszyńskiego lub żywieckiego lub bielskiego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 17 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.