Współpraca międzypokoleniowa Śląskiej Rady ds. Seniorów

6 kwietnia 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Klaudia Franiel – Przewodnicząca Komisja Dialogu i Komunikacji Społecznej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, która wyraziła gotowość Młodzieżowego Sejmiku do podjęcia współpracy ze Śląską Radą ds. Seniorów i przedstawiła pierwsze propozycje w ww. zakresie.

Dyskutowano również na temat projektu dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność, w tym w kontekście aktualnie obowiązującej Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2006-2020. Ponadto przedstawiono wyniki warsztatów dotyczących miasta przyjaznego seniorom oraz zrelacjonowano przebiegu Śląskiego Forum UTW.