Regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim

W dniach 10-11 kwietnia br. w siedzibie filii Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu odbywa się regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim. Bierze w niej udział ok. 150 osób spośród zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień w województwie śląskim (samorządowcy, pracownicy oświaty, pomocy społecznej, ośrodków terapii uzależnień, kuratorów sądowych, policji, organizacji pozarządowych).

Konferencja jest organizowana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu , Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urząd Miejski w Zabrzu.

Prelegentami są m.in.: Bożena Borowiec, Joanna Chwaszcz, Urszula Koszutska, Małgorzata Kowalcze, Krzysztof Ostaszewski, Robert Pudlo, Janusz Sierosławski, Jacek Szczepkowski, Jan Szulik.

Przedsięwzięcie jest objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi, Prezydenta Miasta Zabrza – Małgorzaty Mańki-Szulik oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Krzysztofa Jabłońskiego.