Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 czerwca 2018 roku.

Tematyka spotkań:

1. szkolenie pn. Program socjoterapeutyczny w placówce wsparcia dziennego – praca z dziećmi z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Terminy realizacji:

  • I moduł: 13-14 czerwca 2018 roku
    II moduł: 20-21 czerwca 2018 roku
    rozpoczęcie: 9.00
  • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w budynku Business Center 1, przy ulicy Staromiejska 2/7 w Katowicach
  • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

2. konferencja pn. Realizacja i finansowanie gminnych programów profilaktyki uzależnień.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 oraz 692 005 708.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa