Nabór kandydatur do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

Zapraszamy do składania kandydatur do Nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy. Nagroda upamiętnia postać Ewy von Tiele-Winckler – Matki Ewy oraz dzieło jej życia – „Ostoję Pokoju”, będących symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, bezinteresownego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych oraz działalności na rzecz dobra publicznego.

Nagroda ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na terenie województwa śląskiego i opolskiego oraz na rzecz mieszkańców obu tych województw. Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne – grupy minimum 15-osobowe.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta w Bytomiu (41-902) przy ulicy Parkowej 2 lub przy ulicy Smolenia 35 do Wydziału Polityki Społecznej, na adres e-mail: zz@um.bytom.pl z tematem oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2018”. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku.