Rekrutacja na szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy (SPPwR)

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” rozpoczyna koleją edycję szkolenia pn. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy.
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji.

Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć, co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie.

Terminy kolejnych sesji:

  • Sesja I 25-28 września 2018 r.
  • Sesja II: 23-26 października 2018 r.
  • Sesja III: 27-30 listopada 2018 r.

Więcej informacjami dotyczących szkolenia znajduje się na stronie internetowej www.niebieskalinia.org w zakładce „Szkolenia”.