Wciąż trwa nabór do Konkursów „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i „Przyjaciel rodziny 2018”

Przypominamy o wciąż trwających konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018”Przyjaciel rodziny 2018” ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursów można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706. Zachęcamy uprawnione podmioty do udziału w konkursach.

 

„Gmina przyjazna rodzinie 2018”

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”.
  2. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2018”.

Przyjaciel rodziny 2018”

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2018” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”.
  2. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Przyjaciel rodziny 2018”.