Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.