Harmonogram form wsparcia dotyczący szkoleń międzysektorowych organizowanych w październiku i w listopadzie 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym szkoleń międzysektorowych organizowanych w październiku i w listopadzie 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.