Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (IV edycja).

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanych obszarach.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 26 października 2018 roku.

Tematyka spotkań:

 1. Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty

Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

UWAGA! Osoby zgłaszające się na superwizję proszone są o wskazanie w formularzu zgłoszeniowym informacji o członkostwie w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie bądź w grupie roboczej.

 • Terminy realizacji:
I GRUPA: II GRUPA: III GRUPA:
05.11.2018 r. 06.11.2018 r. 07.11.2018 r.
12.11.2018 r. 13.11.2018 r. 14.11.2018 r.
19.11.2018 r. 20.11.2018 r. 21.11.2018 r.
26.11.2018 r. 27.11.2018 r. 28.11.2018 r.

rozpoczęcie: 8.00

Każda z grup liczy 12 osób.

 • Miejsce realizacji: sala 208 (wyjątkowo, w terminie 5.11.2018 r. – sala 104) w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przy ulicy Techników 9 w Katowicach
 1. cykl szkoleniowy pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
 • Terminy realizacji:
  I moduł: 13-14 listopada 2018 roku
  II moduł: 19-20 listopada 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w budynku Business Center 1, ul. Staromiejska 2/7, Katowice
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

 1. cykl szkoleniowy pn. Uzależnienie od narkotyków – diagnoza i wczesna interwencja.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Informujemy, iż w ramach aktualnej rekrutacji można zgłosić się tylko na jeden z powyższych tematów szkoleniowych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32/ 730 68 62, 32/ 730 68 91,692 005 708.

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Regulamin uczestnictwa