Harmonogram form wsparcia z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w grudniu 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w grudniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.