Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Opór wobec zmian – praca z osobą uzależnioną z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 10 maja 2019 roku.

  • Terminy realizacji: 16-17 maja 2019 roku
  • Rozpoczęcie: godz. 9.00
  • Miejsce realizacji: Katowice ul. Staromiejska 2/7

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa
w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Informacja szczegółowa