Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne pn. „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach kooperacyjncyh pn. „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warsztaty kooperacyjne adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) w tym dla osób zarządzających, kluczowych i pracowników z gmin i powiatów biorących udział we wdrożeniu Modelu Kooperacji 3D.

Warsztaty kooperacyjne przeznaczone są dla gmin biorących udział w realizacji projektu. Na dany termin kwalifikowane będą jedynie osoby z gmin, które są do niego przypisane. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do  7 dni przed planowanym terminem spotkania.

Liczba miejsc jest ograniczona. Informacje o zakwalifikowaniu przesyłane będą na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztaty I i II są od siebie niezależne (nie są kontynuacją), oznacza to, że możliwe jest zgłoszenie różnych przedstawicieli instytucji na wybrany temat warsztatów. Na każdy termin dla jednej gminy przewidzianych zostało 20 miejsc.

Terminy dwudniowych warsztatów kooperacyjnych:

Warsztat I Budowanie partnerskiego zespołu (2-dniowy)

  • 16-17.09.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie
  • 18-19.09.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik
  • 30.09 – 01.10.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory
  • 02-03.10.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry
  • 21-22.10.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Warsztat II Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy (2-dniowy)

  • 23-24.10.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie
  • 04-05.11.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik
  • 06-07.11.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory
  • 12-13.11.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry
  • 14-15.11.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych – szczegółowe informacje

Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73 lub 786 119 765.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych warsztatach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki: