ROPS.PSO.3321.US.90.2019 – Zakup usług medycznych dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na sześć następujących części.

Część I – Konsultacje psychiatryczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji psychiatry dziecięcego dla dzieci w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 60 dzieci do dnia 06 listopada 2020 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część II – Konsultacje neurologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji neurologa dziecięcego dla dzieci w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 40 dzieci do dnia 06 listopada 2020 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część III – Konsultacje alergologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji alergologa dla dzieci w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 40 dzieci do dnia 06 listopada 2020 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część IV – Konsultacje osteopatyczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji osteopatycznych dla dzieci w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 06 listopada 2020 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część V – Konsultacje kardiologiczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji kardiologa dziecięcego dla dzieci w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 06 listopada 2020 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Część VI – Konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji fizjoterapeutycznych dla dzieci w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 50 dzieci do dnia 06 listopada 2020 roku na terenie wybranych miast województwa śląskiego, to jest: Katowic i/lub Sosnowca i/lub Chorzowa i/lub Gliwic i/lub Rudy Śląskiej i/lub Dąbrowy Górniczej i/lub Tychów i/lub Zabrza, w miejscu/miejscach (gabinecie/gabinetach) wskazanym/wskazanych przez Wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 30 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.