Integracja Śląskiej Karty Seniora

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli miast/gmin/powiatów z terenu Województwa Śląskiego realizujących miejskie/gminne programy „Karta seniora” do udziału w spotkaniu informacyjnym „Integracja Śląskiej Karty Seniora”.

Spotkanie odbędzie się 10 września 2019r., w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul Dąbrowskiego 23. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 10.00.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są drogą elektroniczną : jjeleniewska@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 85.