Posiedzenie komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”

W dniu 3 września 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego obradowała komisja konkursowa, która oceniła wnioski złożone w ramach konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”.

Wśród 13 wniosków, które wpłynęły do ROPS znalazły się następujące inicjatywy (w kolejności alfabetycznej zgłaszających gmin):

 1. Bielsko-Biała – Moja siła to rodzina!;
 2. Bobrowniki – Aktywność, bezpieczeństwo i zadowolenie rodziny – siłą rozwoju społecznego gminy Bobrowniki;
 3. Częstochowa – Rodzinna Częstochowa – wielowymiarowe wsparcie dla rodzin;
 4. Gliwice – Gliwice – przyszłość rodzin jest TU;
 5. Katowice – Katowice dla Rodziny;
 6. Konopiska – Bliżej rodziny;
 7. Pilchowice – Gmina Pilchowice dba o Rodzinę;
 8. Ruda Śląska – I Ty możesz mieć szczęśliwy dom – system grup wsparcia dla rodzin wieloproblemowych;
 9. Rybnik – RAR – Rybnicka Akademia Rodziny;
 10. Siemianowice Śląskie – Siemianowice Śląskie – rodzina na pierwszym miejscu;
 11. Tworóg – Tworóg – rodzina to siła;
 12. Tychy – Tychy – dobre miejsce dla rodziny;
 13. Zabrze – Z inkluzją na Ty – środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019”.

Zasady uczestnictwa w konkursie określono w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostały ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, która następnie zarekomendowała Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.