Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 października 2019 roku.

Tematyka spotkań:

I. cykl szkoleniowy pn. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 15-16 października 2019 roku
  II moduł: 24-25 października 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

II. cykl szkoleniowy pn. Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań prowadzonych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 28-29 października 2019 roku
  II moduł: 4-5 listopada 2019 roku
  rozpoczęcie: 10.00
 • Miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego – procedura, mająca na celu wyłonienie ośrodka jest w toku
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

III. cykl szkoleniowy pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 13-14 listopada 2019 roku
  II moduł: 21-22 listopada 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w budynkach Ekoenergia Silesia S.A., przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

IV. cykl szkoleniowy pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 2-3 grudnia 2019 roku
  II moduł: 11-12 grudnia 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: Centrum Konferencyjne, przy ulicy Jordana 18 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

Informujemy, że jest to pierwszy z naborów na szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w bieżącym roku. Prosimy o zapoznanie się z opisami szkoleń, w szczególności z informacją dotyczącą grupy docelowej w każdym z oferowanych tematów. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do szkoleń w przedmiotowym obszarze jak najszerszej grupie odbiorców, prosimy o dokonanie zgłoszenia na jeden temat szkoleniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa