ROPS.PSO.3321.US.116.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas spotkania trzech komitetów sterujących organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi spotkania trzech komitetów sterujących, organizowanego w dniach od 13 do 15 listopada 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Przewiduje się maksymalnie 30 uczestników w pierwszy dzień spotkania (czyli 13 listopada 2019 roku) oraz maksymalnie 35 uczestników w drugi i trzeci dzień spotkania (czyli od 14 do 15 listopada 2019 roku). Usługa obejmuje 2 noclegi, wyżywienie, na które składa się: 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas spotkania – 1 sala konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 35 osób dostępna we wszystkie 3 dni spotkania w określonych godzinach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.