Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi.

Program szkolenia:

1. Oferta konkursowa:

  • opracowanie oferty – omówienie na co zwrócić uwagę składając ofertę konkursową,
  • rutyna i najczęściej popełniane błędy.

2. Umowa – zawieranie i realizacja.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

  • przygotowanie sprawozdania,
  • jak poprawnie rozliczyć finansowo i merytorycznie dofinansowane zadanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w sali szkoleniowej nr 119 na I piętrze w dniu 19 listopada 2019 roku. W przypadku większej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowej grupy szkoleniowej w późniejszym terminie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.30 (potrwają ok. 4 godziny dydaktyczne).

Podczas szkolenia zapewniamy Państwu bezpłatną usługę dydaktyczną, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 listopada 2019 roku. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91 lub 93; e-mail: opa@rops-katowice.pl