Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach z tego obszaru. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku.

Tematyka spotkań:

 1. cykl szkoleniowy pn. Profilaktyka przemocy w rodzinie w szkolnych programach wychowawczych
  Terminy realizacji:
  I moduł: 7-8 listopada 2019 roku
  II moduł: 9-10 grudnia 2019 roku
  rozpoczęcie: 10.00
  Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie przy ulicy Wierzbowej 6 w Zawierciu
  Szczegółowa informacja na temat szkolenia
 1. cykl szkoleniowy pn. Zjawisko przemocy w rodzinie – definicje, mechanizmy, możliwości pomocy
  Terminy realizacji:
  I moduł: 2526 listopada 2019 roku
  II moduł: 56 grudnia 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
  Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w Hotelu „Stary Nikiszowiec” przy ulicy Nałkowskiej 10 w Katowicach
  Szczegółowa informacja na temat szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z opisami powyższych szkoleń, w szczególności z informacją dotyczącą grupy docelowej. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do szkoleń w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak najszerszej grupie odbiorców, prosimy o dokonanie zgłoszenia na jeden temat szkoleniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa