Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 listopada 2019 roku.

Tematyka spotkań:

1. cykl szkoleniowy pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – podstawowe aspekty

Szkolenie dedykowane jest osobom rozpoczynającym pracę we wskazanym obszarze.

Terminy realizacji:

  • I moduł: 12-13 listopada 2019 roku
  • II moduł: 9-10 grudnia 2019 roku

rozpoczęcie: 9.00

Miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień

Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

2. cykl szkoleniowy pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – doskonalenie umiejętności

Szkolenie dedykowane jest osobom posiadającym doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.

Terminy realizacji:

  • 12 listopada 2019 roku
  • 2 grudnia 2019 roku
  • 9 grudnia 2019 roku
  • 10 grudnia 2019 roku

rozpoczęcie: 9.00

Miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień

Szczegółowa informacja na temat szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa