Harmonogram form wsparcia realizowanych w listopadzie 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w listopadzie 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.