Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Szkolenie I – Interdyscyplinarne podejście w profilaktyce uzależnień wobec osób dorosłych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Interdyscyplinarne podejście w profilaktyce uzależnień wobec osób dorosłych” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec osób dorosłych, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologów i terapeutów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku do godziny 12:00.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie
  Terminy realizacji: 2-3.12.2019 r.
  Rozpoczęcie: godz. 10.00
  Szczegóły szkolenia

Trener: Dorota Czerkies

Szkolenie II – Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym z młodzieżą i ich rodziną, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek wsparcia dziennego, przedstawicieli systemu oświaty, kuratorów sądowych, policji, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku do
godziny 1200.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie
  Terminy realizacji: 28-29.11.2019 r.
  Rozpoczęcie: godz. 10.00
  Szczegóły szkolenia

Trener: Jarosław Kmiecik

Trenerzy: Eliza Krzak, Ewa Lipka, Renata Syguda

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa  w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa