Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych z terenu województwa śląskiego na szkolenia dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku.

Tematyka spotkań:

1 szkolenie pn. Indywidualny plan pomocy rodzinie z problemem przemocy – budowa i realizacja

Terminy realizacji:

25-26 listopada 2019 r. – sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, Katowice

5 grudnia 2019 r. – sala szkoleniowa nr 2 w Parku Efektywność (Ekoenergia Silesia S.A.),
ul. Żeliwna 38, Katowice

rozpoczęcie: 8.30

Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

2 cykl szkoleniowy pn. Interdyscyplinarność i współdziałanie – praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Terminy realizacji:

I moduł: 27-28 listopada 2019 roku

II moduł: 12-13 grudnia 2019 roku

rozpoczęcie: 9.00

Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, Katowice   

Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa