Rekrutacja na szkolenie pn. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.old.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 17 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu).