Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2987/88/VI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.